Angleščina 4.-5. razred

A, an

jobs

A, an - izberi

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja,
5. vaja

Vaje vsebuje preproste naloge, s katerimi učenci utrdijo uporabo člena a in an. Na koncu reševanja se izpiše natančna povratna informacija o uspešnosti reševanja.

angleščina

Zapiši a ali an

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Check. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

angleščina

Zapiši a ali an

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Check. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.