Angleščina 4.-5. razred

A, an

angleščina

Zapiši a ali an

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Check. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

angleščina

Zapiši a ali an

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Check. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.