Angleščina 4.-5. razred

I, you, she ... (Jaz, ti, ona ...)

personal pronouns

Jaz, ti, mi ...

1. vaja (he, she),   2. vaja,   3. vaja,
4. vaja,   5. vaja  

Vaje vsebuje preproste naloge, s katerimi učenci utrdijo besedišče. Na koncu reševanja se izpiše natančna povratna informacija o uspešnosti reševanja.

personal pronouns

Dopolni (he, she, it, they)

Gradivo vsebuje 16 povedi, v katerih manjkajo zaimki (he, she, it, they). Ko rešiš vse naloge, klikni gumb Check, da preveriš pravilnost svojih odgovorov.

angleščina

Poslušaj, poveži, zapiši

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.