Angleščina 4.-5. razred

Verbs, sentences... (Glagoli, povedi ...)


am, is, are-games

Glagol to be (am, is, are)

1. vaja (trdilna oblika)
2. vaja (trdilna oblika)
3. vaja (trdilna oblika)
4. vaja (nikalna oblika)
5. vaja (trdilna in nikalna oblika)
6. vaja (vprašalna oblika)
7. vaja (vprašalna oblika)
8. vaja (vprašalna in nikalna oblika)
9. vaja (pravilen, napačen zapis)  

Vaje vsebuje preproste naloge, s katerimi učenci utrdijo svoje znanje o glagolu to be. Na koncu reševanja se izpiše natančna povratna informacija o uspešnosti reševanja.

there is, there are

There is, there are

1. vaja (razvrsti)
2. vaja (razvrsti)
3. vaja (izberi, trdilna oblika)
4. vaja (izberi, odgovori)
5. vaja (vprašalna oblika, odgovori)
6. vaja (sestavi povedi, vse oblike)

Vaje vsebuje kratke naloge za utrjevanje in preverjanje. Na koncu reševanja se izpiše natančna povratna informacija o uspešnosti reševanja.

can, can't

Zna ... Ne zna ...

1. vaja (kratki odgovori)
1. vaja (kratki odgovori)
2. vaja (izberi)
3. vaja (izberi)
6. vaja (sestavi povedi)
5. vaja (sestavi povedii)

Vaje vsebuje preproste naloge, s katerimi učenci utrdijo svoje znanje o glagolu can. Na koncu reševanja se izpiše natančna povratna informacija o uspešnosti reševanja.

angleščina

Zna ali ne zna?

1. vaja (zapiši)
2. vaja (odgovori)

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Check. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

have go, has got

Glagol to have got

1. vaja (trdilna oblika)
2. vaja (trdilna oblika)
3. vaja (trdilna oblika)
4. vaja (trdilna oblika, sestavi povedi)
5. vaja (trdilna in nikalna oblika)
6. vaja (trdilna in nikalna oblika)
7. vaja (kratki odgovori)
8. vaja (vse tri oblike)
9. vaja (vse tri oblike)

Vaje vsebuje preproste naloge, s katerimi učenci utrdijo svoje znanje o glagolu to have got. Na koncu reševanja se izpiše natančna povratna informacija o uspešnosti reševanja.

sentences-grammar

Poglej sliko in sestavi poved

1. vaja (wearing)
2. vaja (like, likes)
3. vaja (is, are)
4. vaja (can, can't)
5. vaja (his, her)

Besede v oblakih moraš postaviti v pravilni vrstni red. Če klikneš gumb Review, lahko povedi najprej pregledaš in poslušaš, nato pa se lotiš reševanja nalog.

sentences-grammar

Poglej sliko in sestavi poved

1. vaja (wearing)
2. vaja (like, likes)
3. vaja (is, are)
4. vaja (can, can't)
5. vaja (his, her)

Poglej sliko in nato po korakih izberi besede, da sestaviš poved. Če klikneš gumb Review, lahko povedi najprej pregledaš in poslušaš, nato pa se lotiš reševanja nalog.