Angleščina 4.-5. razred

Word order - sentences (Vrstni red besed - stavki)

angleščina

Vrstni red besed

1. vaja, 2. vaja, 3. vaja

Povleci besede v pravilni vrstni red, nato pa klikni gumb Check, da preveriš pravilnost rešitve. Klikni gumb New Sentence, da dobiš novo nalogo.

angleščina

Padajoči oblaki

Najprej izberi ali boš igral igrico (Play) ali pa boš pregledal in poslušal stavke (review). Nato izberi temo (na voljo jih je zelo veliko) in besede v oblakih posatvi v pravilni vrstni red.