Angleščina 6.-9. (slovnica)

Adjectives and adverbs (Pridevniki in prislovi)

Comparatives (primernik)

Choose:  exercise 1  

Write:  exercise 1,   exercise 2  


Superlatives (presežnik)

Choose:  exercise 1,   exercise 2  Positive, comparative and superlative (osnovnik, primernik in presežnik)

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  

Write: exercise 1 


Adjectives and adverbs of manner (pridevniki in načinovni prislovi)