THE VERB TO HAVE GOT (GLAGOL IMETI)

Prepiši manjkajoči del povedi. Uporabi okrajšano obliko.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Vedi pa, da v primeru uporabe pomoči izgubljaš točke!
fant1.gifYou have got a friendly dog.
Maria has got a younger sister.
They have got six lessons today.
He has got a new T-shirt.
The cat has got blue eyes.
We have got a new teacher.
I have got an old photo in my bag.
a friendly dog.
a younger sister.
six lessons today.
a new T-shirt.
blue eyes.
a new teacher.
an old photo in my bag.