THE VERB TO HAVE GOT (GLAGOL IMETI)

Dobro poglej sliko in nato zapiši celotno poved. Pazi na veliko začetnico in piko na koncu povedi.
Uporabi 'VE GOT ali 'S GOT ter besede zapisane nad sliko.