THE VERB TO HAVE GOT (GLAGOL IMETI)

Odgovori na vprašanja.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Vedi pa, da v primeru uporabe pomoči izgubljaš točke!
Has he got a tent?
Yes, .
No, .

Have they got a pen?
Yes, .
No, .

Has Mojca got computer?
Yes, .
No, .

Has the dog got a sandwich?
Yes, .
No, .

Have Tim and Tina got a bag?
Yes, .
No, .
Have you got a stamp?
Yes, .
No, .

Has he got a rubber?
Yes, .
No, .

Have I got a ruler?
Yes, .
No, .

Has she got a spoon?
Yes, .
No, .

Have we got a piggy bank?
Yes, .
No, .
deklica3.jpg