PRESENT SIMPLE TENSE

Spremeni povedi tako, da bodo ustrezale zapisani osebi. STAVEK NAPIŠI V CELOTI. NE POZABI NA LOČILO. Glej že rešeni primer.
classic_cartoon_style_clip_art_image_of_donald_duck_53.gif


I do my homework every day. She ________________________________.
REŠITEV: She does her homework every day.