PRESENT SIMPLE TENSE

Vstavi pravilno obliko glagola.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči izgubljaš točke!
ice_cream.jpg
1. Alice (like) ice cream. Every evening she (eat) a small bowl full of ice cream. Her mum (buy) it twice a week.
graphics-buses-942049.gif2. Every morning Tom (go) to school. He usually (take) a bus. In the summer he (ride) his bike.
clip-art-television-335973.jpg3. I (watch) TV every evening. My mum (hate) watching TV.
boy-soccer-players.png4. James and his friends (play) football on Wednesdays and Sundays.
13493594413889.png
5. My cat (be) very big and heavy. It (eat) a lot of food.
vector_suitcase_287794.jpg
6. Linda (be) 11 years old. She (have got) a sister called Monica. They both (like) travelling.