PRESENT SIMPLE TENSE

Dopolni z nikalno obliko glagolov. Uporabi kratko obliko.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči izgubljaš točke!
racman_bobni.gif1. My mother buys meat. My mother meat.

2. Manit drinks coffee every day. Manit coffee every day.

3. He gets up late. He late.

4. They work hard. They hard.

5. His brother drives a car. His brother a car.

6. She wears a new watch. She a new watch.

7. You read that book. You that book.

8. Luka plays computer every week. Luka computer.

9. The monkeys eat bananas. The monkeys bananas.

10. We sleep at night. We at night.