Present Simple Tense

 

1. Glagole postavi v trdilno obilko.

2. Spremeni povedi tako, da bodo ustrezale zapisani osebi.

3. Označi poved, v kateri je oblika glagola zapisana pravilno.

4. Vstavi pravilno obliko glagola.

5. Dopolni povedi z nikalno obliko glagolov.

6. Povedi postavi v vprašalno obliko.

7. Zapiši kratke odgovore na vprašanja.

8. Povedi postavi v trdilno, nikalno ali vprašalno
obliko.

 

 

Priprava gradiva: Barbara Duralija in Damjana Vidmar