GLAGOL BITI

Prepiši manjkajoči del povedi. Uporabi KRATKO OBLIKO GLAGOLA BITI.

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Z uporabo gumba "Pomoč" dobiš črko. Ta gumb uporabi v primeru odgovorov, ki ti delajo preglavice. Prav tako lahko klikneš na "Namig" gumb za namig. Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči ali Namiga izgubljaš točke!
0010466.gifIt is cold today.
I am at home now.
They are Slovenian.
My name is Nikita.
We are from Canberra.
I am OK, thanks.
Clara and Steve are friends.
She is an English teacher.
cold today.
at home now.
Slovenian.
Nikita.
from Canberra.
OK, thanks.
friends.
an English teacher.