Angleščina 6.-9. (slovnica)

Irregular verbs (Infinitive, Past Tense, prevod) - za 7. razred

matematika

1. oblika - Infinitive

1. vaja (po abecedi),
2. vaja (naključno razporejeno)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.


angleščina

Razporedi glagole

Galgole razporedi v ustrezno tabelo, nato pa klikni gumb pod tabelo, da vidiš, ali so tvoji odgovoripravilni.

angleščina

Mreža

Glagolom, ki so na desni, v mreži poišči obliko v pretekliku (Past Tense). Ko se glagol v mreži obarva, klikni še ustrezni glagol na desni, da vidiš, če je tvoja rešitev pravilna.