Angleščina 6.-9. (slovnica)

Irregular verbs (Infinitive, Past Tense, Past Participle, prevod)

angleščina

1. oblika - Infinitive

Po abecedi:  1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Naključno:  1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

angleščina

2. in 3. oblika

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja,
5. vaja,   6. vaja

Reši nalogo in pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check.

angleščina

2. oblika Past Tense

Po abecedi:  1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Naključno:  1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

angleščina

1., 2. ali 3. oblika

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja

Reši nalogo in pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check.

angleščina

3. oblika - Past Participle

Po abecedi:  1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Naključno:  1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Izloči pravilni glagol

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo in pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check.