Angleščina 6.-9. (slovnica)

Modal verbs

Can – can't

Choose:  exercise 1  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  

Write:  exercise 1  


Could – couldn't (possibility and request)

Choose:  exercise 1,   exercise 2  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2  Must – mustn't

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3,   exercise 4  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2  Must not - Do not have to

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3,   exercise 4,   exercise 5  

Fill in:  exercise 1  angleščina

Modal verbs (za 9. r.)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.