Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Angleščina 6.-9. (slovnica)

Modal verbs

Can – can't

Choose:  exercise 1  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  

Write:  exercise 1  


Could – couldn't (possibility and request)

Choose:  exercise 1,   exercise 2  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2  



Must – mustn't



Must not - Do not have to

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  

Fill in:  exercise 1  



angleščina

Modal verbs (za 9. r.)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.