Angleščina 6.-9. (slovnica)

Possessive adjectives (Svojilni pridevniki)

angleščina

Possessive adjectives

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.


angleščina

Possessive adjectives

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

Possessive adjectives

Match:  exercise 1,   exercise 2

Fill in:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3