Angleščina 6.-9. (slovnica)

Possessive adjectives (Svojilni pridevniki)

angleščina

Possessive adjectives

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

angleščina

Possessive adjectives

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

Possessive adjectivesPersonal pronoun - possessive adjective

Fill in:  exercise 1,   exercise 2