Angleščina 6.-9. (slovnica)

Prepositions (Predlogi)

angleščina

Prepositions of time

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

angleščina

Prepositions of place

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

Place (in, on, at, to)

IN, AT, ON, TO:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3.   exercise 4