Angleščina 6.-9. (slovnica)

Present Simple (za 6. razred)

Positive sentences

Fill in:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  

Write:  exercise 1  


Negative sentences

Choose:  exercise 1,   exercise 2  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3,   exercise 4  

Write:  exercise 1  


Questions

Choose:  exercise 1  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2  

Write:  exercise 1  

Answers

Write:  exercise 1  


Mixed exercises

Fill in:  exercise 1,   exercise 2  


angleščina

Collection of exercises

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

angleščina

Collection of exercises

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.