Angleščina 6.-9. (slovnica)

Present Simple - TO BE

Positive sentences

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  Negative sentences

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  Questions

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3,   exercise 4,  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2  

Write:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  

Answers

Write:  exercise 1,   exercise 2  Mixed exercises

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  

Write:  exercise 1,
exercise 2 


angleščina

Collection of exercises

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.