Angleščina 6.-9. (slovnica)

Present Simple - TO HAVE GOT

Positive sentences

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2  Negative sentences

Choose:  exercise 1,   exercise 2  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3  


Questions

Choose:  exercise 1,   exercise 2  

Fill in:  exercise 1,   exercise 2  

Answers

Choose:  exercise 1,   exercise 2  

Fill in:  exercise 1  


Mixed exercises

Choose:  exercise 1  

Write:  exercise 1, exercise 2 angleščina

Collection of exercises

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

angleščina

Collection of exercises

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.