Angleščina 6.-9. (slovnica)

Pronouns (Zaimki)

angleščina

Personal pronouns

Reši naloge in nato preveri, koliko točk si osvojil.


Personal pronouns

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3Object Pronouns (osebni zaimki v 3. in 4. sklonu)

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3

Fill in:  exercise 1 (navodila)Demonstrative Pronouns (kazalni zaimki)

Choose:  exercise 1,   exercise 2Reflexive Pronouns (povratni zaimki)

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3