Angleščina 6.-9. (slovnica)

Question words (Vprašalnice)

angleščina

Question words za 6. razred

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

Question words za 6. razred

Match:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3

Question words za
7.-9. razred

Short answers za 6. razred

Write:  exercise 1,   exercise 2