Angleščina 6.-9. (slovnica)

Questions (Vprašanja)

angleščina

Question words

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

Short answers

Write:  exercise 1,   exercise 2