Angleščina 6.-9. (slovnica)

Touchstone (vaje iz slovnice in besedišča po enotah)

angleščina

Touchstone 6 - Unit 1 (slovnica)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

angleščina

Touchstone 6 - Unit 1 (slovnica in besedišče)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

angleščina

Touchstone 6 - Unit 2 (slovnica)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.