Buildings and places

 

1. Poveži tekst in sliko

2. Poveži zvok in sliko

3. Kje je kaj? (igra za enega ali več igralcev)

4. Dirka (igra za enega ali več igralcev)

5. Križanka

 

 

 

 

 

Priprava gradiva: Barbara Duralija in Damjana Vidmar