Angleščina 6.-9. (besedišče)

Touchstone 6 - Unit 2


angleščina

Prepositions of place

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

angleščina

Do this, don't do this

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.