Angleščina 6.-9. (besedišče)

Touchstone 7 - Unit 4

matematika

Countries and nationalities

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

angleščina

Countries and nationalities

Klikni puščico, da se igra začne, nato pa klikni tisto piko na sliki, ki je povezana z zapisom na vrhu zaslona. Če v treh poskusih ne najdeš rešitve, se pika na sliki obarva vijolično. Obarvanost pik na sliki pove, v koliko poskusih si rešil nalogo (zelena-1 poskus, rumena-2 poskusa, oranžna-3 poskusi, rdeča-4 poskusi). Igrica ima lestvico najboljših reševalcev.

matematika

As ... as, countries and nationalities - test

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.