Angleščina 4.-5. razred

Adjectives, Opposites, Describing People
(Pridevniki, nasportja, opisovanje oseb)

adjectives-games

Pridevniki

Zbirka vsebuje 2 aktivnosti za učenje in 11 igric za utrjevanje besedišča, slovnice in zapisa besed. Ob igranju učenec zbira tudi značke, kar omogoča spremljanje uspešnosti pri učenju. Med posameznimi igricami se premikate tako, da kliknete gumb games. Besede, ki so v igricah vidite, če kliknete Learn n' Review in izberete Click n' Learn.

angleščina

Lačna pošast

Lačno pošast nahrani s črkami besede, ki je zapisana v narekovajih. Koliko točk lahko zbereš?

angleščina

Opisi oseb

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

adjectives-games

Nasprotja

Zbirka vsebuje 2 aktivnosti za učenje in 11 igric za utrjevanje besedišča, slovnice in zapisa besed. Ob igranju učenec zbira tudi značke, kar omogoča spremljanje uspešnosti pri učenju. Med posameznimi igricami se premikate tako, da kliknete gumb games. Besede, ki so v igricah vidite, če kliknete Learn n' Review in izberete Click n' Learn.

slovenščina

Besede z nasprotnim pomenom - spomin

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnost nalog, nato pa poišči pare kartic z nasprotnim pomenom.