Angleščina 4.-5. razred

Animals (Živali)

angleščina

Živalski vrt

Poslušaj nato pa preveri, kako hitro lahko najdeš sliko.

angleščina - brave

Mreža besed

V mreži poišči besede, ki so zapisane na desni. Če potrebuješ pomoč, klikni na besedo Reveal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina

Poimenuj živali

Izberi število besed, ki jih bo potrebno ponoviti v zaporedju, poslušaj računalnik in osvoji poimenovanja živali.

angleščina

Izberi pravo sliko

Klikni gumb za predvajanje, poslušaj in nato klikni ustrezno sliko.

angleščina - brave

Vislice

Klikni gumb Start, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina

Poišči sliko

Najprej izberi med igro (fast, slow) in pregledom besed z izgovorjavo (review), nato pa čim prej poišči ustrezno sliko.

angleščina

Domače živali

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina

Kje živijo?

Poslušaj in žival postavi na ustrezno mesto.


angleščina

Živali - zbirka nalog

Klikin oranžni gumb in reši naloge. Pravilnost rešitev preverjaš z gumbom Check.

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri