Angleščina 4.-5. razred

Animals (Živali)

angleščina

Živali - zbirka nalog

Reši naloge in ugotovi, koliko točk lahko zbereš.

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina

Kje živijo?

Poslušaj in žival postavi na ustrezno mesto.


angleščina

Kaj znajo/zmorejo?

Poslušaj in označi ustrezno sliko.