Angleščina 4.-5. razred

Clothes (Oblačila)

angleščina

Poveži

Besede prenesi k ustrezni sliki, nato pa klikni gumb Check, da preveriš, ali je rešitev pravilna.

angleščina

Dopolni trditve

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Check. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina

Jaz sem oblečena v ...

1. vaja - poslušaj,   2. vaja - preberi

Navodila

matematika

Dopolni trditev

1. vaja,   2. vaja

Navodila

angleščina - brave

Vislice

Klikni gumb Start, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri