Angleščina 4.-5. razred

Colours (Barve)

colors-game

Barve - zbirka iger 1

Poslušaj, poglej, poišči  

Odkrij sliko 1  

Odkrij sliko 2  

Milijonar z Zelenčkom  

Spomin  

Preberi opis  


Namig: Klikni na ikono kolesca za izbiro različnih nastavitev igrice. Gumb Review uporabi, če želiš ponoviti besede, preden začneš z igranjem.

angleščina - brave

Vesoljske ladje

Klikni gumb Play, poslušaj in klikni ustrezno vesoljsko ladjo.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

colors - word games

Barve- zbirka iger 2

Mreža besed  

Črkovalni izziv  

Vislice  


Namig: Klikni na ikono kolesca za izbiro različnih nastavitev igrice. Pri črkovalnem izzivu lahko za zapis besed uporabiš tudi "navadno" tipkovnico.

angleščina

Odkrij sliko

Reši nalogo in odkrij, kaj se skriva v ozadju.

angleščina

Poveži

1. vaja,   2. vaja

Navodila

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina

Barve

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina - brave

Vislice

Klikni gumb Start, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina - brave

Preveri svoje znanje

Klikni gumb Start, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal. Ko končaš, klikni gumb Check. Napačno zapisane besede popraviš tako, da klikneš zadnji stavek zapisan z oranžno.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v preverjanju

angleščina - brave

Mreža besed

V mreži poišči besede, ki so zapisane na desni. Če potrebuješ pomoč, klikni na besedo Reveal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri