Angleščina 4.-5. razred

Giving directions (Dajanje navodil za pot)

angleščina

Napotki za pot

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja  

Vaje vsebuje preproste naloge, s katerimi učenci utrdijo besedišče. Na koncu reševanja se izpiše natančna povratna informacija o uspešnosti reševanja.

angleščina

Navodila za pot

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina

Pojdi!

Poslušaj, preberi in označi na sliki.

angleščina

Naredi zemljevid

Poslušaj, preberi in postavi predmete na ustrezen del slike.