Angleščina 4.-5. razred

Giving directions (Dajanje navodil za pot)

angleščina

Navodila za pot

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina

Napotki za pot

1. vaja,   2. vaja

Navodila


angleščina

Pojdi!

Poslušaj, preberi in označi na sliki.

angleščina

Naredi zemljevid

Poslušaj, preberi in postavi predmete na ustrezen del slike.