Angleščina 4.-5. razred

Everyday activities (Vsakodnevne aktivnosti)

angleščina

Moj dan

Poslušaj, nato pa označi pravilen čas.