Angleščina 4.-5. razred

Everyday activities (Vsakodnevne aktivnosti)

angleščina

Moj dan

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja  

Vaje vsebuje preproste naloge, s katerimi učenci utrdijo besedišče. Na koncu reševanja se izpiše natančna povratna informacija o uspešnosti reševanja.

angleščina

Moje vsakodnevne aktivnosti

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina

Dnevna rutina - zbirka igric

Zbirka vsebuje 2 aktivnosti za učenje in 11 igric za utrjevanje besedišča, slovnice in zapisa besed. Ob igranju učenec zbira tudi značke, kar omogoča spremljanje uspešnosti pri učenju. Med posameznimi igricami se premikate tako, da kliknete gumb games. Besede, ki so v igricah vidite, če kliknete Learn n' Review in izberete Click n' Learn.

angleščina

Moj dan

Poslušaj, nato pa označi pravilen čas.

angleščina

Vsakodnevna rutina

Najprej klikni gumb Review, da ponoviš vse fraze, nato pa klikni gumb Start in preveri, koliko točk lahko osvojiš.