Angleščina 4.-5. razred

Family (Družina)

angleščina

Družinsko drevo

Poslušaj, nato pa pokaži osebo.

angleščina

Družinsko drevo

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

family

Da ali ne?

Izberi odgovor.

family

Družina - zbirka igric

Zbirka vsebuje 2 aktivnosti za učenje in 11 igric za utrjevanje besedišča, slovnice in zapisa besed. Ob igranju učenec zbira tudi značke, kar omogoča spremljanje uspešnosti pri učenju. Med posameznimi igricami se premikate tako, da kliknete gumb games. Besede, ki so v igricah vidite, če kliknete Learn n' Review in izberete Click n' Learn.

family

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

family

Člani družine

Poslušaj, izberi ustrezno sliko, dokončaj poved.
Gradivo vsebuje 6 skupin nalog (klikni gumb Review, če jih želiš videti).

angleščina

Dopolni trditve

1. vaja,   2. vaja

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Check. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

family

Mreža besed

V mreži poišči besede, ki so zapisane na desni. Če potrebuješ pomoč, klikni na besedo Reveal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

family

Vislice

Klikni gumb Start, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri