Angleščina 4.-5. razred

Free time activities (Aktivnosti v prostem času)

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina

Na igrišču

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Trditev poveži s sliko.

angleščina

Športi

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina

Moje najljubše aktivnosti

Poslušaj, nato pa pa klikni pravo sliko.

angleščina

Prosti čas 1

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina

Prosti čas 2

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.