Angleščina 4.-5. razred

Things in the house (Stvari v hiši)

food

Mreža besed - stvari v hiši

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnostno stopnjo. Enostavna stopnja (besede vodravno in navpično), srednja (besede naprej, nazaj, gor, dol) zahtevna (vse smeri, tudi diagonalno). Klikni še vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa se loti iskanja.

angleščina

Izberi pravo sliko

Klikni gumb za predvajanje, poslušaj in nato klikni ustrezno sliko.

things in the house

Vislice - stvari v hiši

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko točk lahko zbereš.

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri