Angleščina 4.-5. razred

Things in the house (Stvari v hiši)

food

Mreža besed - stvari v hiši

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnostno stopnjo. Enostavna stopnja (besede vodravno in navpično), srednja (besede naprej, nazaj, gor, dol) zahtevna (vse smeri, tudi diagonalno). Klikni še vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa se loti iskanja.

angleščina

Prenesi slike

Poslušaj, nato pa sliko prenesi na ustrezno mesto.

angleščina

Poišči pot

Poslušaj, nato pa klikni ustrezno sliko.

things in the house

Vislice - stvari v hiši

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko točk lahko zbereš.

angleščina

Izberi pravo sliko

Klikni gumb za predvajanje, poslušaj in nato klikni ustrezno sliko.

angleščina

Poišči pare

1. vaja - spomin,   2. vaja - označi

Poiši pare beseda - slika.

angleščina

Označi dele slike

Besede prenesi na ustrezna mesta.

angleščina

Nova hiša

Poslušaj, nato pa slike prenesi na ustrezno mesto.


angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri