Angleščina 4.-5. razred

Jobs (Poklici)

jobs

Izberi pravo sliko

Klikni gumb za predvajanje, poslušaj in nato klikni ustrezno sliko.

angleščina

Zbirka nalog o poklicih

Izberi nalogo in ko jo rešiš klikni kljukico, da izveš, ali so tvoje rešitve pravilne.

angleščina - brave

Vislice

Klikni gumb Start, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina

Sanjska služba

Poveži uniformo s pravo osebo.

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri