Angleščina 4.-5. razred

Numbers 0-10 (Števila 0-10)

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

angleščina - brave

Vlakec smrti

Klikni gumb Start, poslušaj in natipkaj besedo, ki si jo slišal.

angleščina

Števila 1-10

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina - brave

Vislice

Klikni gumb Start, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal.


angleščina

Križanka

Reši križanko, nato klikni gumb Check, da preveriš pravilnost odgovorov.

angleščina - brave

Mreža besed

V mreži poišči besede, ki so zapisane na desni. Če potrebuješ pomoč, klikni na besedo Reveal.