Angleščina 4.-5. razred

Places - where I live (Kraji - tam, kjer živim)