Angleščina 4.-5. razred

Means of transport (Prevozna sredstva)

matematika

Poveži

1. vaja,   2. vaja

Navodila

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina

Izberi pravo vozilo

Klikni gumb za predvajanje, poslušaj in nato klikni ustrezno sliko.

matematika

Vozila

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina

Potovanje po mestu

Poslušaj, nato pa klikni ustrezno sliko.

angleščina

Prevozna sredstva

Poslušaj, nato pa slike postavi na ustrezno mesto.

angleščina

Poišči sliko

Najprej izberi med igro (fast, slow) in pregledom besed z izgovorjavo (review), nato pa čim prej poišči ustrezno sliko.

angleščina

Prevozna sredstva

Reši nalogo, klikni gumb Finish in nato še gumb Check my answers, da vidiš, kaj si pravilno rešil.