Angleščina 4.-5. razred

Means of transport (Prevozna sredstva)


angleščina - brave

Mreža besed

V mreži poišči besede, ki so zapisane na desni. Če potrebuješ pomoč, klikni na besedo Reveal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina - brave

Vislice

Klikni gumb Start, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

matematika

Poveži

1. vaja,   2. vaja

Navodila

angleščina - brave

Reši ribico

Klikni gumb Play, poslušaj in zapiši besedo, ki si jo slišal, ter pritisni tipko Enter. Vsaka pravilno zapisana beseda reši ribico pred enim morskim psom. Klikni gumb Peek, če potrebuješ pomoč.

Navodila za spreminjanje besed, ki nastopajo v igri

angleščina

Izberi pravo vozilo

Klikni gumb za predvajanje, poslušaj in nato klikni ustrezno sliko.

matematika

Vozila

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

angleščina

Prevozna sredstva

Reši nalogo, klikni gumb Finish in nato še gumb Check my answers, da vidiš, kaj si pravilno rešil.

angleščina

Potovanje po mestu

Poslušaj, nato pa klikni ustrezno sliko.

angleščina

Prevozna sredstva

Poslušaj, nato pa slike postavi na ustrezno mesto.

angleščina

Poišči sliko

Najprej izberi med igro (fast, slow) in pregledom besed z izgovorjavo (review), nato pa čim prej poišči ustrezno sliko.