Angleščina 4.-5. razred

Oblačila (Clothes)

angleščina

Zimska oblačila

Poslušaj, pobarvaj, razporedi in na koncu preveri, kako uspešen si bil pri reševanju.

angleščina

Obleci se

Poslušaj, nato pa prenesi pravo oblačilo na ustrezno mesto.