Angleščina 4.-5. razred

Barve (Colours)

angleščina

Barve in številke

Poslušaj in nato pobarvaj.


angleščina

Poišči pot

Poslušaj in klikni ustrezno barvo.