Angleščina 4.-5. razred

Vas, mesto, pokrajina (Village, Town, Scenery)