Angleščina 4.-5. razred

Narava (Nature)


angleščina

Rastline

Poslušaj in postavi dele rastlin na ustrezno mesto.