Angleščina 4.-5. razred

Števila 100-1000 (Numbers 100-1000)

angleščina

Števila 100-1000

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.