Angleščina 4.-5. razred

Števila 0-100 (Numbers 0-100)

angleščina

Poišči pot

Poslušaj in klikni ustrezno številko.

angleščina

3 (4, 5) v vrsto

Poslušaj in izberi ustrezno število.