Angleščina 4.-5. razred

Števila 0-10 (Numbers 0-10)

angleščina

Poišči pot

Klikni besedo Start, nato poslušaj in klikni ustrezno številko.


angleščina

Poveži

Reši nalogo, klikni gumb Finish in nato še gumb Check my answers, da vidiš, kaj si pravilno rešil.

angleščina

3 (4, 5) v vrsto

Poslušaj in izberi ustrezno število.

angleščina

Številke in barve

Poslušaj, reši naloge in ugotovi, koliko točk lahko zbereš.