Angleščina 4.-5. razred

Števila 0-20 (Numbers 0-20)

angleščina

Izberi pravo sliko

Klikni gumb za predvajanje, poslušaj in nato klikni ustrezno sliko.

angleščina

Poišči pot

Klikni besedo Start, nato poslušaj in klikni ustrezno številko.

angleščina

3 (4, 5) v vrsto

Poslušaj in izberi ustrezno število.