Angleščina 4.-5. razred

Oblike in materiali (Shapes and Materials)

angleščina

Pobarvaj oblike

Poslušaj in pobarvaj oblike z ustrezno barvo.

angleščina

Poišči pot

Poslušaj in klikni ustrezno sličico.

angleščina

Grad

Poslušaj in dokončaj grad.

angleščina

Izberi

Poslušaj in izberi ustrezno svetilo.

angleščina

Recikliraj

Poslušaj in pospravi smeti v utrezno posodo.