Angleščina 4.-5. razred

Oblike in materiali (Shapes and Materials)

angleščina

Pobarvaj

Poslušaj in pobarvaj predmete z ustrezno barvo.

angleščina

Poišči pot

Poslušaj in klikni ustrezno sličico.

angleščina

Grad

Poslušajindokončaj grad.